Studia podyplomowe

Poprawiono: 12 czerwiec 2018
Administrator strony

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   

    W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

   (opracowana we wspólpracy z Uczelniami)

Oprócz form doskonalenia proponujemy Państwu szeroki wachlarz studiów podyplomowych (kwalifikacyjnych) organizowanych we współpracy z Uczelniami Wyższymi. Poniższe zestawienie obrazuje nasze możliwości i możliwości naszych partnerów. Znajdziecie tutaj Koleżanki i Koledzy kształcenie przedmiotowe, psychologiczno-pedagogiczne, niezbędne do pracy na stanowiskach nauczyciela wychowawcy.

Podania zainteresowanych osób przyjmować będziemy do 15 października 2018 r. na kierunki, które rozpoczną zajęcia w październiku lub listopadzie bieżącego roku. Brak naboru (minimum 15 osób), we wskazanym wyżej terminie, spowoduje przesunięcie inauguracji zajęć na kolejne miesiące. Jeśli nauczyciele pragną rozpocząć studia w pierwszym terminie, muszą niezwłocznie złożyć podania na adres Ośrodka. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.nodn.pl lub w sekretariacie Ośrodka, tel. (16) 678-32-01 Zajęcia organizują Uczelnie Wyższe współpracujące z NODN w Przemyślu. Dydaktyka i konsultacje prowadzone są w naszym punkcie konsultacyjno-rekrutacyjnym Uczelni Wyższych działającym przy ul. Kilińskiego 12 w Przemyślu.

Lp. Przedmiot (specjalizacja) Ilość semestrów Liczba godzin Czas trwania Uwagi
1. Coaching rozwojowy 2 sem. 206 październik 2018
czerwiec 2019
studia doskonalące
2. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
3. Diagnoza i terapia pedagogiczna 3 sem. 360 październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
4. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy 2 sem.

245

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
5. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 sem. 360 październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
6. Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
3 sem. 360 październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
7. Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 3 sem. 360 październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
8. Geografia 2 sem.

304

październik 2018
czerwiec 2020
studia kwalifikacyjne
9. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna 3 sem.

390

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
10. Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
3 sem. 365 październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
11. Historia 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
12. Logopedia 4 sem. 616 październik 2018
czerwiec 2020
studia kwalifikacyjne

13.

Metodyka nauczania języka angielskiego

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3 sem. 500

październik 2018

luty 2020

studia kwalifikacyjne

14.

Muzykoterapia 4 sem. 675

październik2018   czerwiec 2020

studia kwalifikacyjne
15. Nauczanie informatyki w szkole 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
16. Nauczanie programowania w szkole 2 sem.

240

październik 2018
czerwiec 2020
studia doskonalące
17. Nauczanie przyrody 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
18. Nauczanie techniki w szkole 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
19. Neurologopedia – studia podyplomowe na podbudowie studiów logopedycznych – kwalifikacyjnych

3 sem.

 

365 październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
20. Organizacja i zarządzanie sportem – Menedżer Sportu 2 sem.

205

październik 2018
czerwiec 2020
studia podyplomowe
21. Pedagog szkolny 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
22. Pedagog w zakresie socjoterapii dzieci i młodzieży 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
23. Pedagogika lecznicza 2 sem.

350

październik 2018
czerwiec 2020
studia kwalifikacyjne
24. Pedagogika resocjalizacyjna 3 sem. 360 październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
25. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii zajęciowej 3 sem. 360 październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
26. Plastyka i edukacja artystyczna w szkole podstawowej i gimnazjum 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
27. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku i jego rodzinie 3 sem.

366

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
28. Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
29. Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej 3 sem. 360 październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
30. Matematyka w szkole 3 sem 360

październik 2018 luty 2020

studia kwalifikacyjne
31. Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
32. Matematyka w finansach i bankowości 2 sem. 300 październik 2018 czerwiec 2019 studia kwalifikacyjne
33. Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
34. Wiedza o społeczeństwie 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
35. Wychowanie fizyczne 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
36. Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa
i zarządzaniem bezpieczeństwem
3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
37. Wychowanie poprzez sztukę we współczesnej edukacji 3 sem.

360

październik 2018
luty 2020
studia kwalifikacyjne
38. Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji – Menadżer oświaty 2 sem. 350 październik 2018
czerwiec 2019
studia kwalifikacyjne
39. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 sem.

220

październik 2018
czerwiec 2019
studia podyplomowe
40. Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych 2 sem. 200 październik 2018 czerwiec 2019 studia podyplomowe

Mozliwości naszych partnerów są dużo wyższe niż wskazuje na to zaprezentowany program studiów. Jeśli Państwo nie znajdziecie propozycji dla siebie w naszej ofercie to proszę o złożenie podania z wybranym kierunkiem.

ZAPRASZAMY!

 

Liczba gości on-line

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.