Studia podyplomowe

Poprawiono: 04 wrzesień 2019
Administrator strony

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Oprócz form doskonalenia i dokształcania zawodowego (kursy, warsztaty) proponujemy Państwu szeroki wachlarz studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi. Poniższe zestawienie obrazuje nasze możliwości i możliwości naszych partnerów. Znajdziecie tutaj Koleżanki i Koledzy kształcenie przedmiotowe, psychologiczno-pedagogiczne, niezbędne do pracy na stanowiskach nauczyciela wychowawcy.

Podania zainteresowanych osób przyjmować będziemy do 15 października 2019 r. na kierunki, które rozpoczną zajęcia w październiku lub listopadzie bieżącego roku. Brak naboru (minimum 15 osób), we wskazanym wyżej terminie, spowoduje przesunięcie inauguracji zajęć na kolejne miesiące. Jeśli nauczyciele pragną rozpocząć studia w pierwszym terminie, muszą niezwłocznie złożyć podania na adres Ośrodka. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.nodn.pl lub w sekretariacie Ośrodka, tel. (16) 678-32-01. Zajęcia organizują Uczelnie Wyższe współpracujące z NODN w Przemyślu. Dydaktyka i konsultacje prowadzone są w naszym punkcie konsultacyjno–rekrutacyjnym Uczelni Wyższych, działającym przy ul. Kilińskiego 12 w Przemyślu. Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2 sierpnia 2019 r. poz. 1450) studia podyplomowe nadające kwalifikacje z przygotowania pedagogicznego oraz do nauczania przedmiotu, trwają minimum 3 semestry z minimalną liczba godzin 380.

I KIERUNKI PEDAGOGICZNE

 

Lp. Przedmiot (specjalizacja) Czas trwania Uwagi
1.

Aktywne metody nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych i średnich

październik 2019
czerwiec 2020
studia doskonalące
2. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
3. Biologia w szkole październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne

4.

Chemia w szkole październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
5. Coaching rozwojowy październik 2019
czerwiec 2020
studia doskonalące
6. Diagnoza i terapia pedagogiczna październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
7. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
8.

Edukacja dla bezpieczeństwa

październik 2019

luty 2021

studia kwalifikacyjne
9. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi (spektrum autyzmu, zespół Aspergera) październik 2019
luty 2021

studia kwalifikacyjne 
(3 semestry) 
studia doskonalące
(2 semestry)

10.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne (ostatni rok naboru)
11. Fizyka w szkole październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
12. Geografia październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
13. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
14. Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
15. Historia październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
16. Logopedia październik 2019
czerwiec 2021
studia kwalifikacyjne
17. Muzykoterapia

październik 2019

czerwiec 2021

studia kwalifikacyjne
18. Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

październik 2019

luty 2021

studia kwalifikacyjne
19. Nowoczesne metody nauczania języka polskiego październik 2019
czerwiec 2020
studia doskonalące
20. Nauczanie informatyki w szkole październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
21. Nauczanie programowania w szkole październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
22. Nauczanie techniki w szkole październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
23. Neurologopedia – studia podyplomowe na podbudowie studiów logopedycznych – kwalifikacyjnych październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
24. Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
25. Pedagog szkolny październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
26. Pedagog w zakresie socjoterapii dzieci i młodzieży październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
27. Pedagogika lecznicza październik 2019
czerwiec 2021
studia kwalifikacyjne
28. Pedagogika resocjalizacyjna październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
29. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii zajęciowej październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
30. Plastyka i edukacja artystyczna w szkole podstawowej i szkole średniej październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
31. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku i jego rodzinie październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
32. Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
33. Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
34.

Przyroda w szkole

październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
35. Surdopedagogika - Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą sWczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmemłuchu październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
36. Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
37. Tyflopedagogika październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
38.   październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
39. Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
40. Wychowanie fizyczne październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
41. Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa i zarządzanie bezpieczeństwem październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
42. Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
– Menadżer oświaty
październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne

WAŻNE TAKŻE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OŚWIACIE I NIEZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ!

II KIERUNKI EKONOMICZNE

 

Lp. Przedmiot (specjalizacja) Czas trwania Uwagi
1. Rachunkowość październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
2. Ekonomia administracji i finanse publiczne październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
3. Ekonomia menadżerska, finanse i rachunkowość październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne
4. Kadry i płace październik 2019
luty 2021
studia kwalifikacyjne

W oparciu o informacje Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim powyższe kierunki studiów podyplomowych mogą być realizowane w Przemyślu w punkcie konsultacyjno – rekrutacyjnym, działającym przy NODN w Przemyślu. Możliwości naszych partnerów są dużo wyższe niż wskazuje na to zaprezentowany program studiów.  
      Jeśli Państwo nie znajdziecie propozycji dla siebie w naszej ofercie, to proszę o złożenie podania z wybranym kierunkiem lub informacji jakim kierunkiem jesteście Państwo zainteresowani.

WAŻNE WYJAŚNIENIA:

          Studia podyplomowe uwzględnione w powyższym zestawieniu mają w zdecydowanej większości charakter studiów kwalifikacyjnych trwających 3 semestry, zgodnie z wytycznymi w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Każde z nich mogą mieć charakter studiów podyplomowych doskonalących i wówczas trwają 2 semestry. Wybór należy do nauczycieli.

ZAPRASZAMY !

 

 

Liczba gości on-line

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.