Studia podyplomowe

Poprawiono: 18 czerwiec 2020
Administrator strony

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Oprócz form doskonalenia i dokształcania zawodowego (kursy, warsztaty) proponujemy Państwu szeroki wachlarz studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi. Poniższe zestawienie obrazuje nasze możliwości i możliwości naszych partnerów. Znajdziecie tutaj kształcenie przedmiotowe, psychologiczno-pedagogiczne, niezbędne do pracy na stanowiskach nauczyciela, wychowawcy.

Podania zainteresowanych osób przyjmować będziemy od 10.08.2020 r. do 15 października 2020 r. na kierunki, które rozpoczną zajęcia w październiku lub listopadzie bieżącego roku. Brak naboru (minimum 15 osób), we wskazanym wyżej terminie, spowoduje przesunięcie inauguracji zajęć na kolejne miesiące. Jeśli nauczyciele pragną rozpocząć studia w pierwszym terminie, muszą niezwłocznie złożyć podania na adres Ośrodka. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.nodn.pl lub w sekretariacie Ośrodka, tel. (16) 678-32-01. Zajęcia organizują Uczelnie Wyższe współpracujące z NODN w Przemyślu. Dydaktyka i konsultacje prowadzone są w naszym punkcie konsultacyjno – rekrutacyjnym Uczelni Wyższych, działającym przy ul. Kilińskiego 12 w Przemyślu. Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2 sierpnia 2019 r. poz. 1450) studia podyplomowe nadające kwalifikacje z przygotowania pedagogicznego oraz do nauczania przedmiotu, trwają minimum 3 semestry z minimalną liczba godzin 380.

I KIERUNKI PEDAGOGICZNE

 

Lp. Przedmiot (specjalność) Uczelnia prowadząca Określenie formy studiów
1 2 3 4
1.

Aktywne metody nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych i średnich

URZ

studia doskonalące
2.

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

WSBiP studia kwalifikacyjne
3.

Biologia w szkole

URZ studia kwalifikacyjne

4.            

Chemia w szkole

URZ studia kwalifikacyjne
5.

Coaching rozwojowy

 

WSBiP studia doskonalące
6.

Diagnoza i terapia pedagogiczna

WSBiP studia kwalifikacyjne
7.

Doradztwo zawodowe i personalne

WSBiP studia kwalifikacyjne
8.

Edukacja dla bezpieczeństwa

WSBiP studia kwalifikacyjne

9.           

Fizyka w szkole 

URZ studia kwalifikacyjne
10.

Geografia

URZ studia kwalifikacyjne
11. Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
WSBiP studia kwalifikacyjne
12.

Historia

URZ studia kwalifikacyjne
13.

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

WSBiP studia kwalifikacyjne
14.

Logopedia

WSBiP studia kwalifikacyjne
15.

Nowoczesne metody nauczania języka polskiego

URZ studia doskonalące
16.

Nauczanie informatyki w szkole

URZ studia kwalifikacyjne
17.

Nauczanie programowania w szkole

URZ studia kwalifikacyjne
18.

Nauczanie techniki w szkole

URZ studia kwalifikacyjne
19. Neurologopedia – studia podyplomowe na podbudowie studiów logopedycznych – kwalifikacyjnych WSBiP studia kwalifikacyjne
20. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych WSBiP studia kwalifikacyjne
20. Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
WSBiP studia kwalifikacyjne
21.

Pedagog szkolny

WSBiP studia kwalifikacyjne
22.

Pedagog w zakresie socjoterapii dzieci i młodzieży

WSBiP studia kwalifikacyjne
23.

Pedagogika lecznicza

WSBiP studia kwalifikacyjne
24.

Pedagogika resocjalizacyjna

URZ studia kwalifikacyjne
25.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii zajęciowej

WSBiP studia kwalifikacyjne
26.

Plastyka i edukacja artystyczna w szkole podstawowej i szkole średniej

URZ studia kwalifikacyjne
27.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku i jego rodzinie

URZ studia kwalifikacyjne
28.

Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

WSBiP studia kwalifikacyjne
29.

Przyroda w szkole

URZ studia kwalifikacyjne
30.

Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera – diagnoza, terapia i edukacja

WSBiP studia kwalifikacyjne
31.

Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu

URZ studia kwalifikacyjne
32.

Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

WSBiP studia kwalifikacyjne
33.

Tyflopedagogika

URZ studia kwalifikacyjne
34.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

WSBiP studia kwalifikacyjne
35.

Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

URZ studia kwalifikacyjne
36.

Wychowanie fizyczne

URZ studia kwalifikacyjne
37.

Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa i zarządzanie bezpieczeństwem

URZ studia kwalifikacyjne
38.

Zarządzanie oświatą– Menadżer oświaty

WSBiP studia kwalifikacyjne

39.

 

40.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Edukacja przedszkolna 
i wczesnoszkolna

WSBiP

 

WSBiP

studia kwalifikacyjne

 

studia magisterskie

 

WAŻNE TAKŻE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OŚWIACIE I NIEZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ!

II KIERUNKI EKONOMICZNE

 

Lp. Przedmiot (specjalizacja) Uczelnia prowadząca Określenie formy studiów
1. Ekonomia administracji i finanse publiczne

WSBiP

studia kwalifikacyjne
2. Ekonomia menadżerska, finanse i rachunkowość

WSBiP

studia kwalifikacyjne
3. Kadry i płace

WSBiP

studia kwalifikacyjne
4. Ekonomika administracyjna i finanse publiczne 

WSBiP

studia kwalifikacyjne
5.

Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli

         URZ studia kwalifikacyjne
6. Rachunkowość

WSBiP

studia kwalifikacyjne


W oparciu o informacje Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim powyższe kierunki studiów podyplomowych mogą być realizowane w Przemyślu w punkcie konsultacyjno – rekrutacyjnym, działającym przy NODN w Przemyślu. Możliwości naszych partnerów są dużo wyższe niż wskazuje na to zaprezentowany program studiów. Jeśli Państwo nie znajdziecie propozycji dla siebie w naszej ofercie, to proszę o złożenie podania z wybranym kierunkiem lub informacji, jakim kierunkiem jesteście Państwo zainteresowani.

 

WAŻNE WYJAŚNIENIA:

 

Studia podyplomowe uwzględnione w powyższym zestawieniu mają w zdecydowanej większości charakter studiów kwalifikacyjnych trwających 3 semestry, zgodnie z wytycznymi w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Każde z nich mogą mieć charakter studiów podyplomowych doskonalących i wówczas trwają 2 semestry. Wybór należy do nauczycieli.

ZAPRASZAMY !

 

 

Liczba gości on-line

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.